Metodologia

En el projecte de l’Escola Popular d’Educació Continua adopta una perspectiva de gènere i una perspectiva intercultural o el que podríem definir com una mirada des del feminisme interseccional.

La metodologia que es dur a terme al projecte té un esperit dinàmic per tractar d’adaptar-se a les necessitats i inquietuds de les persones ateses. Així mateix promovem una metodologia de tipus activa mantenint les persones participants en el centre de les nostres actuacions, cercant-ne l’apoderament. Amb aquest objectiu es promou una perspectiva participativa cercant la implicació de les persones en les diferents fases del desenvolupament del projecte. Un altre dels aspectes claus a tenir en compte en la metodologia és la perspectiva de gènere coma eina de treball per prendre en consideració les diferències de gènere a l’hora de dissenyar i desenvolupar el projecte i adaptar-lo a la persona participant.

Cal destacar que l’atenció individualitzada és també un aspecte central de la nostra metodologia de treball, establint un itinerari d’orientació individualitzat per cadascun de les persones, tractant de copsar i incidir en el moment maduratiu, formatiu i sociolaboral en el que es trobi. Entenem que cadascuna de les persones migrades que atenem tenen una història personal i una situació de tipus administrativa que condiciona de forma determinant la seva situació.

Per altra banda el projecte es basa en el treball i la coordinació amb la resta de serveis que fan seguiment i suport a aquestes persones des de recursos laborals del territori, serveis socials i centres o recursos formatius. L’entitat, dins del marc d’aquest projecte i del programa general de projectes i activitats, manté una estreta relació i coordinació amb els agents públics i privats del territori, com les associacions de veïns i veïnes, els centres cívics, serveis sociolaborals com Barcelona Activa o col·laboracions amb universitats com la UB o la UPC. Tota aquesta xarxa treballada durant els anys es segueix treballant en cadascun dels projectes de l’entitat i es posa a disposició de les persones per tal que en puguin fer ús mitjançant l’acompanyament dels i les professionals de Martinet Solidari.

Per últim, destaquem la voluntat d’acompanyament que impregna tots els nostres projectes. Posar les persones al centre, especialment quan parlem de col·lectius vulnerables, és un principi bàsic de qualsevol actuació d’orientació i formació i és per això que les nostres actuacions es basen en el principi d’acompanyar en el procés vital mentre la persona participa de l’entitat.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

A %d bloguers els agrada això: